Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm trên toàn quốc:  103 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
CM-94457-TS
Cà Mau Cam-pu-chia 15/12/2017
2
QNg-90945-TS
Quảng Ngãi New Caledonia 30/11/2017
3
KG-94084-TS
Kiên Giang Ma-lay-xi-a 02/02/2018
4
KG-90459-TS
Kiên Giang Ma-lay-xi-a 22/02/2018
5
KG-90460-TS
Kiên Giang Ma-lay-xi-a 22/02/2018
6
KG-9931-TS
Kiên Giang Campuchia 22/01/2018
7
KG-60344-TS
Kiên Giang Campuchia 19/01/2018
8
KG-60058-TS
Kiên Giang Campuchia 19/01/2018
9
KG-91427-TS
Kiên Giang Campuchia 08/02/2018
10
KG-9414-TS
Kiên Giang Campuchia 08/02/2018
[1] 2 3 ... 11 >