Trang ChủĐịa phương: Kiên Giang
Số đăng ký tàu: KG-91427-TS
Tên chủ tàu:
Năm sinh: 0
Địa chỉ: Khánh Hội, U Minh, Cà Mau
Thời gian vi phạm: 08/02/2018
Vùng biển vi phạm: Campuchia
Số lần vi phạm: 1 lần