Trang ChủĐịa phương: Cà Mau
Số đăng ký tàu: CM-94457-TS
Tên chủ tàu: Nguyễn Văn Tân
Năm sinh: 1968
Địa chỉ: TT. Sông Đốc- Trần Văn Thờ- Cà Mau
Thời gian vi phạm: 15/12/2017
Vùng biển vi phạm: Cam-pu-chia
Số lần vi phạm: 1 lần