Trang ChủĐịa phương: Quảng Ngãi
Số đăng ký tàu: QNg-90945-TS
Tên chủ tàu: Lê Thanh Quang
Năm sinh: 1982
Địa chỉ: Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi
Thời gian vi phạm: 30/11/2017
Vùng biển vi phạm: New Caledonia
Số lần vi phạm: 1 lần