Trang ChủĐịa phương: Kiên Giang
Số đăng ký tàu: KG-90459-TS
Tên chủ tàu:
Năm sinh: 0
Địa chỉ:
Thời gian vi phạm: 22/02/2018
Vùng biển vi phạm: Ma-lay-xi-a
Số lần vi phạm: 1 lần