Trang ChủĐịa phương: Kiên Giang
Số đăng ký tàu: KG-9931-TS
Tên chủ tàu:
Năm sinh: 0
Địa chỉ:
Thời gian vi phạm: 22/01/2018
Vùng biển vi phạm: Campuchia
Số lần vi phạm: 1 lần