Trang ChủĐịa phương: Kiên Giang
Số đăng ký tàu: KG-60058-TS
Tên chủ tàu:
Năm sinh: 0
Địa chỉ:
Thời gian vi phạm: 19/01/2018
Vùng biển vi phạm: Campuchia
Số lần vi phạm: 1 lần