Trang Chủ
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
BTh-85852-TS
Bình Thuận Thái Lan 09/01/2018
2
BTh-98160-TS
Bình Thuận Thái Lan 09/01/2018
3
BTh-97148-TS
Bình Thuận Thái Lan 09/01/2018
4
CM-91492-TS
Cà Mau Thái Lan 22/01/2018
5
CM-99463-TS
Cà Mau Thái Lan 22/01/2018
6
CM-91937-TS
Cà Mau Thái Lan 07/02/2018
7
BV-4987-TS
Bà Rịa - Vũng Tàu In-đô-nê-xi-a 18/03/2018
8
BV-0270-TS
Bà Rịa - Vũng Tàu In-đô-nê-xi-a 18/03/2018
9
BV-9373-TS
Bà Rịa - Vũng Tàu In-đô-nê-xi-a 18/03/2018
10
CM-91331-TS
Cà Mau Thái Lan 01/04/2018
< 1 2 [3] 4 5 ... 11 >