Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Khánh Hòa là :1 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
KH-96615-TS
Khánh Hòa Bruney 19/11/2017
[1]