Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Tiền Giang là :1 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
TG-90676-TS
Tiền Giang Ma-lay-si-a 21/5/2018
[1]