Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Bến Tre là :17 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
BT-93430-TS
Bến Tre Thái Lan 12/4/2018
2
BT-93174-TS
Bến Tre Thái Lan 12/4/2018
3
BT-93714-TS
Bến Tre Thái Lan 12/4/2018
4
BT-93746-TS
Bến Tre Thái Lan 12/4/2018
5
BT-93946-TS
Bến Tre Thái Lan 1/4/2018
6
BT-92034-TS
Bến Tre Thái Lan 4/5/2018
7
BT-92719-TS
Bến Tre Thái Lan 4/5/2018
8
BT-98990-TS
Bến Tre Thái Lan 4/5/2018
9
BT-93376-TS
Bến Tre Thái Lan 4/5/2018
10
BT-93077-TS
Bến Tre Thái Lan 4/5/2018
[1] 2 >