Trang Chủ
Tổng số tàu cá vi phạm của  Bạc Liêu là :1 tàu
STT Số đăng ký tàu Địa phương Vùng biển vi phạm Thời gian vi phạm
1
BL-91296-TS
Bạc Liêu Malayxia 09/8/2018
[1]