Trang Chủ Danh sách đưa ra khỏi IUU
Danh sách tàu vi phạm trong nước Danh sách tàu vi phạm vùng biển nước ngoài
Tổng số tàu cá vi phạm trên toàn quốc:  135 tàu
STT Số đăng ký tàu Số giấy phép KTTS Địa phương Nội dung vi phạm Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1
NA-2324-TS
0469/16/KTTS Nghệ An Hoạt động sai nội dung ghi trong giấy phép khai thác thủy sản về vùng khai thác Số:65/QĐ-XPVPHC 27/5/2019
2
NA-2976-TS
0513/16/KTTS Nghệ An Hoạt động sai nội dung ghi trong giấy phép khai thác thủy sản về vùng khai thác Số:67/QĐ-XPVPHC 30/5/2018
3
QNg 97468T S
925/2015 Quảng Ngãi Đánh bắt sai nội dung ghi trong giấy phép KTTS về vùng khai thác. số 04/QĐ-XPVPHC 21/05/2019
4
QNg 97467 TS
924/2015 Quảng Ngãi Đánh bắt sai nội dung ghi trong giấy phép KTTS về vùng khai thác. số 05/QĐ-XPVPHC 21/05/2019
5
BĐ 96181 TS
Bình Định  
6
BTh 92278 TS
Không Bình Thuận Không có giấy phép khai thác 04/QĐ-XPVPHC 07/06/2019
7
BV 0828 TS
192/2019/KTTS Bà Rịa - Vũng Tàu Vi phạm vùng biển nước ngoài trái phép bị Indonesia bắt  
8
BV 4555 TS
76/2019/KTTS Bà Rịa - Vũng Tàu Vi phạm vùng biển nước ngoài trái phép bị Indonesia bắt  
9
BV 98878 TS
75/2019/KTTS Bà Rịa - Vũng Tàu Vi phạm vùng biển nước ngoài trái phép bị Indonesia bắt  
10
BĐ-97041-TS
Bình Định Vi phạm vùng biển Indonesia  
[1] 2 3 ... 14 >