Trang Chủ Danh sách đưa ra khỏi IUU
Danh sách tàu vi phạm trong nước Danh sách tàu vi phạm vùng biển nước ngoài
Tổng số tàu cá vi phạm của  Kiên Giang là :51 tàu
STT Số đăng ký tàu Số giấy phép KTTS Địa phương Nội dung vi phạm Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1
KG 90016 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
2
KG 95723 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
3
KG 90517 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
4
KG 9197 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
5
KG 95824 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
6
KG 95222 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
7
KG 93862 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
8
KG 95581 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
9
KG 95670 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
10
KG 93076 TS
Kiên Giang Khai thác trai phép vùng biển Malaysia  
[1] 2 3 ... 6 >